Töysän kenkätehdas Oy:n verkkokaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Töysän Kenkätehdas Oy,
Keskustie 61
63600 Töysä
Y-tunnus: 0182816-8
Rekisterissä vastaava yhteyshenkilö Harri Mäkelä,
toysankenkatehdas@netikka.fi
p. 06 526 1421

Rekisterin Nimi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittely tarkoitus

Töysän kenkätehtaan verkkokaupan asiakasrekisteri

 

tilaussopimus
Yhteyden pito asiakkaisiin

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennettavia tietoja:

 

Yhteystiedot:
henkilön nimi
yrityksen nimi
laskutus- ja toimitusosoite (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, maa)

käyttäjätunnus ja salasana
maksutapa, maksupäivä
toimitustapa, toimituspäivä
Tilaustiedot:
Tuotetiedot, hinta, kappalemäärä, tilauspäivä

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
www-lomakkeilla lähetetyistä viestistä, sähköpostitse, puhelimitse.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
Rekisterin suojauksen periaatteet Huolellisuus rekisterissä tietojärjestelmien käsittelyssä, pääsynvalvonta (käyttäjätunnukset ja salasanat) ja tiedostosuojaukset.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon tarkastamista

Asiakas voi tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja korjata itse kirjautumalla (omat tiedot).

 

Pyynnön voi lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, jos haluaa vaatia oikaisua.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterin poistaminen rekisteristä (”Oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle.